- det er faktisk ikke så svært..

GODE RÅD TIL MÅLING AF RADON

Sæsonen for radonmålinger er fra 1. oktober til 30. april. Der er flere årsager til, at vinteren er det optimale tidspunkt til at måle radon.


For det første varmer vi vores boliger op. Den varme luft stiger op og trænger ud,
hvor det er muligt, eksempelvis ved vinduer, udsugninger eller utætheder.
Det betyder, at der opstår et mindre tryk i bunden af bygningen, og derfor suges der
mere kølig luft, og dermed også radon, ind fra åbninger lavere i bygningen.

For det andet er det bedre at måle radon om vinteren, fordi vi lufter mindre ud i de kolde måneder.
Det betyder, at koncentrationen af radon i boligen stiger. Mængden af radon har ikke mulighed for
at sive ud og bliver ikke blandet med frisk luft, som den gør i sommermånederne.

 

BESTIL EN RADONMÅLING

Radonmåling kan bestilles mange steder på internettet. Vi anbefaler, at du bestiller via: www.Bolius.dk/radonfrithjem. En radonmåling koster typisk mellem 500 og 1.300 kr. og udføres over en periode på 2-3 måneder.

  • En radonmåling er en estimeret årsmiddel værdi, som måles med sporfilmsdosimeter
  • Måling foretages over min. 60 dage i fyringssæsonen (1/10 – 30/4), hvor gennemsnitlig udetemperatur antages at være under 10°.
  • Forskel inde/ude vil være tilpas stor til, at lavere tryk ved gulv kan påvirke indtrængning af radon (skorstenseffekt)

Efter målingen vil du modtage en rapport med det samlede resultat samt eventuelt forbedringsforslag fra leverandøren.