- ved større renoveringer stilles der krav om radonsikring

Radonindholdet i luften i nybyggeri må maksimalt være 100 Bq/m³. Hidtil har bygningsreglementerne blot stillet krav om radonsikring ved at bygge tæt mod undergrunden, men der er nu opstillet krav for radonindholdet i indeklimaet. 

Ved energirenovering af boligen anbefales det altid at man også radonsikre - især hvis man med renoveringen opnår en tættere konstruktion, der efterfølgende kan medvirke til et forhøjet radonindhold i boligen. 

Ved større ombygninger/tilbygninger gælder samme krav Bygningsreglementet, som ved nybyggeri!

Jackon Radon Solution er en teknisk godkendt løsning, som også sikrer en smidig tilslutning mellem gulv og væg. Brug af Jackon Radon Solution sammen med Jackons øvrige produkter giver et godt, trygt og sundt indemiljø. Jackon tilbyder færdige pakker, som indeholder alt i tilbehør, der skal bruges for at sikre en god radonløsning. 

Ved mindre renovering af gulvkonstruktioner, hvor man ikke skal lave nyt betondæk, kan Jackon Radon Barrier lægges ovenpå betondækket. Ved renovering af gulvet, hvor man etablerer nyt  betondæk, kan Jackon Radon Barrier lægges mellem isoleringslagene og betondækket.

Med Jackon Radonplade har man mulighed for både at trykudligne og etablere aktivt sug. Radonpladen lægges direkte på afrettet underlag. Derpå udlægger man Jackopor® eller Jackon Super EPS® isolering som normalt.

Læs mere i vores monteringsanvising [PDF, 4.1 MB] og brochure [PDF, 5.2 MB]

OBS: Radonsug vurderes af SBI som den mest effektive metode til at hindre radon i at trænge ind i bygningen!

2015 07 02 14.24.15

Jackon Radonplade og Radon Connect

Jackon Radonplade er en Jackopor® plade som er formstøbt med smalle luftkanaler - en såkaldt sugplade. Lægges under nederste lag EPS-isolering i terrændæk for at etablere et suglag mod radon. Jackon Radon Connect sikrer korrekt placering og optimal forbindelse imellem aftræksrør og Jackon Radonplade.

Jackon Radonplade er en Jackopor® plade som er formstøbt med smalle luftkanaler - en såkaldt sugplade. Lægges under nederste lag EPS-isolering i terrændæk for at etablere et suglag mod radon.
Jackon Radon Connect sikrer korrekt placering og optimal forbindelse imellem aftræksrør og Jackon Radonplade.

Dokumenter DETALJERT INFO
Jackon radonsperre Radon100 og Radon50

Jackon Radonspærre System

Hedder nu Jackon Radon Solution og er et forbedret system til radonsikring!

Hedder nu Jackon Radon Solution og er et forbedret system til radonsikring!