- hvad er op og ned? Få styr på fakta!Myte #1

”Radon er et nyopfundet fænomen,
som byggebranchen har opfundet for at tjene flere penge” 

falsk myte FALSK!

Radon har altid eksisteret og trængt ind i boliger.
I ældre byggeri byggede man dog ikke nær så tæt, hvorfor radonindholdet
var væsenligt lavere og ikke på samme måde udgjorde en sundhedsmæssigt risiko. 

Myte #2 

”Det er valgfrit, om man vil radonsikre sit hus” 

falsk myte

FALSK! 

Overstiger radoninholdet i boligen 100 Bq/m³ er byggeriet ulovligt!
For nybyggeri (opført efter 2010) har entreprenøren ansvaret for, at byggeriet er lovligt.
Der skal radonsikres i alle boliger ved større renoveringer.

Myte #3

”Man kan radonsikre ved at lægge en sugplade nederst i terrændækket.” 

sand myte

 SANDT! 

Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut kan man radonsikre
ved lægge et trykudligningslag under terrændækket,
der skal kunne aktiveres, hvis der måles for høje radonværdier.

Måles der fortsat for høje verdier, skal et aktivt sug kunne etableres.

Myte #4

Radunsug vurderes som den mest effektive metode til at hindre radon i at trænge ind i bygninger

sand myte

 SANDT! 

 Statens Byggeforskningsinstitut beskriver i anvisning 233 at aktiv ventilering er den mest effektive metode for å undgå radongas i hjemmet

Myte #5

Regelmæssig udluftning et par gange om dagen holder radon væk” 

falsk myte

FALSK! 

Ca. 30 min. efter udluftning vil radonniveauet være steget til det samme som før.

Myte #6

”Radon mærkes ved hovedpine og mavebesvær,
så man bliver opmærksom på for meget radon i boligen,
fordi der opstår fysiske symptomer hos beboerne
” 

falsk myte

FALSK! 

Du kan ikke føle, se, lugte eller smage radon, og det er ikke påvist,
at det giver hovedpine eller mavebesvær.
Den eneste måde at påvise radon er ved at foretage
en radonmåling med professionelt udstyr.

Myte #7

Huse med kældre har størst problemer” 

falsk myte

FALSK! 

Gælder kun hvis kælderen benyttes som beboelse.
En trappeopgang kan virke som en skorsten. Kældre er ofte dårligere ventileret,
hvilket kan medføre et forøget radonindhold.

Myte #8

”Radon er kun farligt for rygere” 

falsk myte

FALSK! 

En stor del af de 300 årlige dødsfald grundet radon er rygere,
men rygere og ikke-rygere forøger deres risiko for lungekræft med samme faktor.

Myte #9

”Nybyggede huse har ikke problemer med radon,
da de automatisk er radonsikrede
” 

falsk myte

FALSK! 

Ikke alle nybyggede huse overholder kravet.
Mange byggerier har forkert eller slet ingen radonsikring.

Myte #10

”Radon slår flere ihjel end trafikken.”

sand myte

 SANDT! 

Radon er estimeret til at være medvirkende til 300 dødsfald årligt.
Dødsfald i trafikken i 2019 var 199.

Myte #11

”Det gennemsnitlige radonniveau i mit område
er ikke højt, så jeg behøver ikke at teste
” 

falsk myte

FALSK! 

Radon findes overalt i undergrunden – og der er store lokale forskelle.
Radonniveauet afhænger nemlig af de lokale geologiske forhold.
Et hus kan således være placeret lige over et sted,
hvor radon siver op – mens naboen går fri!