- hvad er radon og hvilke bevirkninger har det?

FAKTA OM RADON OG BIVIRKNINGER

 • Radon er en radioaktiv gas som findes naturligt i undergrunden.
 • Den kan ikke ses, lugtes eller smages og derfor heller ikke opdages på andre måder end ved måling med specialudstyr.
 • Trykforskel tvinger gassen ind i boligen. Lavt tryk inde i huset gør at huset kommer til at fungere som en ”støvsuger”, der trækker gassen ind i boligens rum.
 • Man estimerer at ca.  350.000 huse i Danmark har for højt radonniveau. Det svarer til ca. hvert 5. parcelhus.

 

radonhus pile

SÅ MANGE DØR AF RADON

 • 300 danskere dør årligt af lungekræft som direkte følge af radon*
 • Til sammenligning dør 175 i trafikken** og 61 ved brand***
 • følge WHO er radon den næstvigtigste årsag til lungekræft efter rygning
 • Dødelighed efter 5 år: ca. 90%
diagram

*    Kilde: Statens Institut for Strålehygiejne
**   Kilde: vejdirektoratet.dk
***  Kilde: brs.dk 

DEN STILLE DRÆBER

 • Radon nedbrydes til andre radioaktive stoffer (bl.a. polonium), der sætter sig på partikler som støv og røg
 • Når du trækker vejret, kommer de radioaktive stoffer ned i lungerne,
  hvor en del af dem bliver siddende og afgiver stråling. Indånding øger risiko
  en for lungekræft*
 • Radon kan med stor sandsynlighed kædes sammen med akut lymfatisk leukæmi (børneleukæmi). Undersøgelse viser øget risiko blandt børn, der bor i boliger med højt radonindhold**
upper body 944558

* Kilde: www.cancer.dk
** Kilde: Undersøgelse af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Risø DTU,
Statens Institut for Strålebeskyttelse, Kort & Matrikelstyrel-sen og GEUS

Husk derfor radonsikring!
2015 07 02 14.24.15

Jackon Radonplade og Radon Connect

Jackon Radonplade er en Jackopor® plade som er formstøbt med smalle luftkanaler - en såkaldt sugplade. Lægges under nederste lag EPS-isolering i terrændæk for at etablere et suglag mod radon. Jackon Radon Connect sikrer korrekt placering og optimal forbindelse imellem aftræksrør og Jackon Radonplade.

Jackon Radonplade er en Jackopor® plade som er formstøbt med smalle luftkanaler - en såkaldt sugplade. Lægges under nederste lag EPS-isolering i terrændæk for at etablere et suglag mod radon.
Jackon Radon Connect sikrer korrekt placering og optimal forbindelse imellem aftræksrør og Jackon Radonplade.

Dokumenter DETALJERT INFO
Jackon radonsperre Radon100 og Radon50

Jackon Radonspærre System

Hedder nu Jackon Radon Solution og er et forbedret system til radonsikring!

Hedder nu Jackon Radon Solution og er et forbedret system til radonsikring!