Disse regler SKAL følges!

purse 522622ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

For et almindeligt parcelhus koster det typisk 10-20.000 kr, at radonsikre boligen, når blot radonsikringen tænkes ind i byggeriet fra starten.

Laver du ikke radonsikring, eller er din radonsikring utilstrækkelig, kan en efterfølgende udbedring blive mange gange dyrere. Udover de helbredsmæssige konsekvenser ved ikke at lave ordentlig radonsikring, kan det altså også have store økonomiske konsekvenser.

Radon er ikke at spøge med, så sørg for at få professionel rådgivning til en holdbar og
fremtidssikker radonløsning, INDEN du går igang med dit byggeri.

Kontakt gerne os for rådgivning. 

VÆRD AT VIDE

 

  • Kravene i Bygningsreglementet er absolutte minimumskrav
  • Kravet har siden 2010 været på max 100 Bq/m³. Frem til 1998 var anbefalingen 200 Bq/m³
  • Overholder dit byggeri ikke kravene i Bygningsreglementet, er dit byggeri ulovligt, og du kan stilles til ansvar for dette
  • Kravene i Bygningsreglemetet (ved bygningens opførelse) skal være opretholdt i hele bygningens levetid
  • Overholdelse af krav eftervises ved målinger foretaget i primære beboelses- og opholdsrum som nødvendig dokumentation for, at kravene i bygningsreglementet er overholdt

 

HVAD SIGER LOVEN?

 

SBi anvisninger BR18

Bygningsreglementet 2018, Afsnit 13 forureninger fra undergrunden

§ 331: Forureninger fra undergrunden må ikke påvirke bygningers indeklima, så der opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener.

§ 332: Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden tilstrækkeligt lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger.
    Stk. 2. Bygningen skal udføres, så det sikres, at radonindholdet i indeluften vurderet som en estimeret årsmiddelværdi ikke overstiger 100 Bq/m³ (i nybyggeri, hvor personer opholder sig).

§ 333: Bygninger, som opføres på grunde med forurening fra eksempelvis tidligere lossepladser, gasværker eller forurenede industrigrunde, skal udføres, så forureningen ikke giver anledning til sundheds- eller sikkerhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima.
    Stk. 2. Såfremt grunden bebygges, uden at forureningen i jorden er fuldstændig oprenset, skal indstrømning af jordforurening til indeklimaet begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden tilstrækkeligt luft- og diffusionstæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger.


Jackon Radon Connect pa radonplate og isolasjon crop

Jackon Radonplade med Jackon Radon Connect

Med Jackon Radonplade og Jackon Radon Connect får du sikkerhed for, at du til hver en tid kan nedbringe radonindholdet i indeklimaet med op til 99%. Løsningen er bygbar, sikker og effektiv.

Med Jackon Radonplade og Jackon Radon Connect får du sikkerhed for, at du til hver en tid kan nedbringe radonindholdet i indeklimaet med op til 99%. Løsningen er bygbar, sikker og effektiv.

Dokumenter DETALJERT INFO
Jackon radonsperre Radon100 og Radon50

Jackon Radon Solution

Jackon Radon Solution er en komplet løsning indeholdende slidstærk radonspærre med alt tilbehør til radonsikring af bygninger. Løsningen er gennemtestet, sikker og nem at arbejde med.

Jackon Radon Solution er en komplet løsning indeholdende slidstærk radonspærre med alt tilbehør til radonsikring af bygninger. Løsningen er gennemtestet, sikker og nem at arbejde med.