Med Jackon Radonplade og Jackon Radon Connect får du sikkerhed for, at du til hver en tid kan nedbringe radonindholdet i indeklimaet med op til 99%. Løsningen er bygbar, sikker og effektiv.

Radon trænger ind i vores bygninger via revner og sprækker pga. den trykforskel, der er inde i bygningen og under bygningen. Det betyder, at vores bygningsmasse fungerer som en radonstøvsuger. Ved for højt radonindhold i indeluften kan det få helbredsmæssige konsekvenser for dem, som opholder sig i bygningen.

Jackon Radonplade er en Jackopor® EPS-plade, som er formstøbt med smalle luftkanaler - en såkaldt sugplade. Pladen lægges under nederste lag EPS-isolering i terrændæk for at etablere et suglag mod radon. Med denne metode modarbejdes bygningens radonstøvsuger-effekt, og radon trækkes effektivt og sikkert ud af bygningen via aftræksrøret monteret i Jackon Radon Connect.

Radonindholdet i indeluften i nybyg- & renoveringsprojekter må ikke overstige 100 Bq/m³. Dette krav er ufravigeligt og har været en lovpligtig del af Bygningsreglementet siden 2010.

Radonsikring med både tætning og trykudligning

En kombination af tætning og trykudligning er den sikreste løsning imod radonindtrængning.

Til tætning mod radon anbefaler vi Jackon Radon Solution, som er en totalløsning indeholdende en slidstærk radonspærre (radondug) med tilbehør.

Til trykudligning anbefaler vi Jackon Radon Plade og Jackon Radon Connect, som den absolut mest effektive løsning, fordi den aktivt trækker radon ud af bygningen. Jackon Radon Connect sikrer samtidig korrekt placering af aftræksrøret på sugpladen.

Denne opbygning får opbakning fra BUILD og vurderes som et uundværligt tiltag mod radonindtrængning. Levetiden for radonpladen i EPS er 60 år iht. Jackons EPD. Korrekt indbygget EPS forventes at have samme levetid som den bygningsdel, det indbygges i.

Hvorfor radonsikre med både radonspærre og sugplade?

  • Forudsætningen for at suglaget fungerer optimalt er, at du har tætnet mod terræn med enten radonspærre (barrier) eller kantmembran (barrier strip) og et tæt betondæk.
  • Skulle de radonsikringstiltag, du har gjort, vise sig ikke at være tilstrækkelige, kan suglaget aktiveres.

BEWI's radondug kan erstatte dampspærren.

Du kan nemt og billigt få lavet en måling af radonindholdet i indeklimaet. Hvis det viser sig, at radonniveauet overskrider Bygningsreglementets grænseværdi på 100 Bq/m³, vil man skubbe ansvaret bagud til dem, der har bygget bygningen. Der er derfor også en økonomisk risiko forbundet med enten at undlade radonsikringen eller ved at udføre radonsikring, der er bygget forkert eller baseret på forældede traditioner.

Brug for vejledning?

Hvis du har spørgsmål til BEWI's radonsikringsprodukter eller til korrekt montering, står Teknisk Service klar til at hjælpe dig.

Lær mere

På vores webinar om radonsikring kan du hurtigt og nemt danne dig et overblik over, hvad radon er, økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser samt korrekt sikring deraf.

video

Produktsortiment

2015 07 02 14.24.20

Jackon Radonplade

Jackopor plade formstøbt med smalle luftkanaler - en såkaldt sugplade. Indbygges under nederste lag EPS-isolering i terrændækket. Leveres i Jackopor 80 og Jackopor 250. Jackopor 250 anvendes hvor højere trykstyrke er påkrævet. Format: 600x1200mm. Tykkelse: 50mm

Jackon Radonplade

Jackopor plade formstøbt med smalle luftkanaler - en såkaldt sugplade. Indbygges under nederste lag EPS-isolering i terrændækket. Leveres i Jackopor 80 og Jackopor 250. Jackopor 250 anvendes hvor højere trykstyrke er påkrævet. Format: 600x1200mm. Tykkelse: 50mm
Jackon Radon Connect2

Jackon Radon Connect

Jackon Radon Connect monteres ned over knopperne på Radonpladen iht. ønsket placering af aftræk. Opbygningen er nu klar til montage af aftræksrør og videre opbygning af aftræk.

Jackon Radon Connect

Jackon Radon Connect monteres ned over knopperne på Radonpladen iht. ønsket placering af aftræk. Opbygningen er nu klar til montage af aftræksrør og videre opbygning af aftræk.