Persondataerklæring; netbaseret behandling af personoplysninger

Jackon er optaget af at beskytte dine personoplysninger. Denne persondataerklæring gælder Jackons websteder.
Jackon Danmark A/S er dataansvarlig for personoplysninger, som indsamles på vores digitale kanaler. Der gælder separate databehandleraftaler for andre produkter og tjenester, der leveres af Jackon Danmark A/S. Efterhånden som vores forretningsvirksomhed og værktøj udvikler sig, kan vi have behov for at opdatere denne erklæring. Vi opfordrer dig derfor til at læse denne erklæring igennem med jævne mellemrum. Ved større ændringer vil vi forsøge at kontakte dig direkte igennem tilgængelige kanaler som eksempelvis e-mail eller advarsler på vores digitale kanaler.
Vi vil føre en ansvarlig og bæredygtig forretningsvirksomhed. Hvis du mener, at vi ikke følger disse vilkår eller gældende lovgivning, kan du klage til os eller til Datatilsynet.

Vigtige begreber

 • Personoplysninger er alle oplysninger, som direkte eller indirekte kan knyttes til dig som enkeltperson. Se afsnittet «Hvilke personoplysninger behandler vi?» for information om, hvilken type personoplysninger vi behandler.
 • Anonymiserede oplysninger er oplysninger, hvor vi har fjernet alle identificerbare elementer, således at det ikke længere er muligt at knytte oplysningerne til dig som enkeltperson.
 • Behandling af personoplysninger er enhver brug af personoplysninger, herunder indsamling, lagring, ændring, sammenstilling, udlevering og sletning.
 • Digitale kanaler omfatter vores websteder og øvrige digitale tjenester, som for eksempel registrering af information ved hjælp af skemaer.


Hvilke personoplysninger behandler vi?

Jackon behandler ikke nogen form for sensitive personoplysninger

Eksempler på information, som kan behandles:

 • Navn på kontaktperson
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Oplysninger, der er genereret i forbindelse med brug af vores digitale kanaler, for eksempel teknisk information om den enhed, du bruger, når du besøger vores digitale kanaler (dato og tid, hvilken type pc/mobiltelefon, hvilket operativsystem og hvilken browser du bruger, skærmstørrelse etc.). Informationen kan ikke identificere dig som person, men bruges til levering, udvikling og analyse af tjenester og markedsføring på internettet.


Hvordan indhentes informationen?

Jackon indhenter oplysninger, som:

 • Registreres automatisk, når du bruger vores digitale kanaler. Vi bruger «cookies» (små tekstfiler) og lignende teknologier på vores digitale kanaler. Læs mere om cookies
 • Du selv opgiver til os via skemaer på vores websider eller kontakter os direkte pr. e-mail. Det er frivilligt, om du vil oplyse denne information. Hvis du vælger ikke at opgive personoplysningerne, kan vi være forhindret i at give dig den information, du beder om.
  • Eksempler:
   • Kontakt- eller henvendelsesskema
   • Skema, du udfylder, når du downloader en e-guide fra vores websider.


Formålet med den indhentede information

Vi bruger information om dig til følgende formål:

 • For at kunne levere indhold, når du beder om det, for eksempel til modtagere, som har sendt et kontakt- eller henvendelsesskema, eller direkte e-mail til vores kundeservice
 • For at forbedre og videreudvikle vores tjenester og digitale kanaler
 • For at lave målgrupper og målrettet markedsføring. (Vi bruger både anonymiserede data og personoplysninger til dette)
 • For at kunne tage kontakt og tilbyde vores produkter og tjenester
 • For at sørge for god sikkerhed på vores digitale kanaler og afdække misbrug.
 • For at opfylde vores lovfæstede forpligtelser, f.eks. for at fremlægge oplysninger for kompetente myndigheder, når dette er pålagt os i henhold til dansk lovgivning.


Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Beskyttelse af dine personoplysninger er en opgave, som vi prioriterer højt. Sikkerhedsarbejdet omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltag, herunder beskyttelse af personale, information, IT-infrastruktur, internt og offentligt net samt kontorbygninger og tekniske faciliteter. Sikkerhedsarbejdet indebærer, at vi jævnligt udfører risikovurderinger og gennemgår forskellige faktorer, såsom tilgængelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sikre, at vi til enhver tid har tilstrækkelige sikkerhedstiltag.

Rettigheder

Du har ret til at:

 • få oplyst, hvilken information vi har registreret om dig,
 • kræve, at fejlagtige, unødvendige, mangelfulde eller forældede personoplysninger rettes eller fjernes,
 • tilbagetrække eller begrænse eventuelt samtykke til behandling af personoplysninger, som du har givet os. Du skal imidlertid være opmærksom på, at dette kan medføre, at vi ikke længere kan levere enkelte af vores tjenester til dig.


Hvordan rettes eller slettes oplysningerne?

Information rettes eller slettes på opfordring ved at kontakte vores kundeservice.

Udlevering af information til tredjepart?

Personoplysningerne deles ikke med udenforstående tredjeparter, men Jackon kan benytte sig af underleverandører til at levere hele eller dele af vores digitale kanaler. Sådanne underleverandører kan ikke bruge personoplysningerne til noget andet formål end at levere den tjeneste, der er aftalt med Jackon.
Vi kan udlevere information i lovbestemte tilfælde, f.eks. ved pålæg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheder, i henhold til strenge processer, der er fastlagt på forhånd.