Bygg

I Danmark har vores produkter været kendt under navnet Jackon. I dag går vores isolerings- og byggematerialer under navnet BEWI Insulation Scandinavia, og dermed er vi en fuldt ud integreret del BEWI-koncernen. Hvad enten du er kunde eller samarbejdspartner har kombinationen af vores to virksomheder en række fordele såsom en udvidet og mere bæredygtig produktportefølje og et optimeret produktions- og distributionsnetværk som resulterer i mindre transport og reduceret CO2-udledning. Interne synergier og vidensdeling på tværs af koncernen ruster vores dygtige medarbejdere til at yde optimal service for dig som kunde eller samarbejdspartner.

- Jackon er nu blevet en del af BEWI-koncernen, hvilket klart styrker den samlede profil på markedet. Vi ønsker fremover at udvide vores tilbud til vores kunder, og dermed tilføre øget værdi i den daglige samhandel. Vi glæder os til, som en samlet bedrift, at møde alle vores kunder og sammen udvikle værdier i forsyningskæderne til gavn for alle parter. Vi vil løbende informere vores samarbejdspartnere undervejs i integrationsprocessen, siger Torben Nielsen, Managing Director i BEWI Insulation Scandinavia.

Torben Nielsen, Managing Director, BEWI Insulation Scandinavia

Torben Nielsen, Managing Director, BEWI Insulation Scandinavia

Sammen kan vi mere

Indtil nu har Jackon været en familieejet industrikoncern med hovedkontor i Fredrikstad i Norge. Blandt Jackons mange forretningsområder er produktion af råmaterialer, bygge- og isoleringsmaterialer, emballage og komponenter produceret i EPS, XPS og EPP til byggebranchen og anden industri. Jackons mest kendte varemærker er Jackopor®, Jackofoam®, Jackoboard®, Thermomur®, Siroc® Thermodræn® og Jackon Super EPS®.

BEWI-koncernen er en børsnoteret international industrikoncern, som producerer emballage, komponenter og isoleringsmaterialer i EPS, XPS og EPP til byggebranchen og industrien. Bæredygtighed er en integreret del af BEWI’s værdikæde lige fra produktion af råvarer og slutvarer til genanvendelse af udtjente produkter.

Med opkøbet af Jackon har BEWI-koncernen omkring 70 anlæg og derudover 12 anlæg (ejet gennem minoritetsinvesteringer), som opererer på tværs af 13 europæiske lande. Virksomheden har omtrent 3.400 dedikerede medarbejdere.

Vores sammenlagte koncern er fortsat integreret i hele værdikæden fra produktion af råstoffer og fremstilling af slutprodukter til genanvendelse af udtjente produkter.

Vores forretningsområder

BEWI-koncernen er delt op i fem forretningsområder:

  • RAW (Produktion af råstoffer)
  • Insulation (Isolering- og byggematerialer)
  • Packaging & Components (Emballage og komponenter)
  • Automotive (Bilindustri)
  • Cirkulær (Genanvendelse af isolering)

Inden for de fem forretningsområder har vi en stærk lokal tilstedeværelse, der imødekommer dine behov.

Oversigt over fabrikker i Europa

Oversigt over fabrikker i Europa