Bygg

Med udviklingen af BIM-objekter for byggesystemet Thermomur®, og for Jackoboard Vådrum System, viser Jackon en fremtidssikret satsning på den digitale byggeplads. – Nytænkning og innovation ligger i Jackons kultur, siger udviklingchef Eivind Olsen. – Det er en selvfølge for os,  at vi skal være aktive deltagere i digitaliseringen af byggebranchen.

- BIM-objekter til Thermomur® og Jackoboard Vådrum System var et naturlig sted at begynde, men det stopper ikke der, fortsætter Olsen. – I samarbejde med Bimbear vil vi udvikle BIM-objekter for flere af vores byggesystemer.

Sikrer høj kvalitet

BIM-objekter (bygningsinformationsmodeller) er vigtige i projekteringsfasen, ikke kun på grund af den grafiske fremstilling af bygninger, men i højere grad på grund af den information, som ligger i objekterne. Denne dokumentation sikrer høj kvalitet og rigtigt materialevalg for at imødegå de formelle krav til det enkelte byggeprojekt. Ved at bruge objekterne får man korrekt energi- og styrkeberegning samt rigtig brandklasse i væggene.

- BIM-objekter sikrer bedre kommunikation, færre fejl, bedre brug af ressourcer og reducerede omkostninger, siger Olsen. – Det er et vigtig værktøj for effektivisering gennem øget digital samhandling mellem fag, de forskellige aktører og forskellige faser i byggeprocessen.  

Udnytter mulighederne

Teknisk rådgiver i Jackon, Jostein Häckert, er optaget af, at det brede sortiment i f.eks. Thermomur® skal bruges rigtigt. – Ved at udnytte det brede spekter af blokke i Thermomur®-sortimentet vil man projektere bedre, mere arealeffektivt, mere miljøvenligt – og desuden billigere.

- Vi har udviklet BIM-objekter til Thermomur® med forskellige typer overfladebehandling som gips, puds eller beklædning, fortæller Häckert. Sådan at det bliver tydeligere for det beskrivende led, hvilke muligheder byggesystemet Thermomur® har at byde på. Objekterne giver effektivitet, oversigt og nøjagtighed samtidig med fejlmarginen minimeres.

Jackons BIM-bibliotek kan downloades frit her