BEWI Insulation Danmark A/S leverer byggesystemer og isoleringsløsninger i EPS og XPS til bygge- og anlægsbranchen. Vores mest kendte varemærker er Jackopor®, Jackofoam®, Jackoboard®, Thermomur®, Siroc® Thermodræn® og Jackon Super EPS®. 

I 2022 blev vi (Jackon) en del af BEWI-koncernen, som er en børsnoteret international leverandør af emballage, komponenter og isoleringsløsninger. Samlet har vi omkring 70 anlæg og derudover 12 anlæg (ejet gennem minoritetsinvesteringer), som opererer på tværs af 13 europæiske lande. BEWI-koncernen har ca. 3.400 dedikerede medarbejdere.

Bæredygtighed er en integreret del af vores værdikæde lige fra produktion af råvarer og slutvarer til genanvendelse af udtjente produkter. Vi har en bæredygtig produktportefølje og et optimeret produktions- og distributionsnetværk som resulterer i mindre transport og reduceret CO2-udledning. Interne synergier og vidensdeling på tværs af koncernen ruster vores dygtige medarbejdere til at yde optimal service hver dag.

Oversigt over fabrikker i Europa.

Oversigt over fabrikker i Europa.

 

Vores forretningsområder

BEWI-koncernen er delt op i fem forretningsområder:

  • RAW (Produktion af råstoffer)
  • Insulation & Construction (Isolering- og byggematerialer)
  • Packaging & Components (Emballage og komponenter)
  • Automotive (Bilindustri)
  • Cirkulær (Genanvendelse af isolering)

Inden for de fem forretningsområder har vi en stærk lokal tilstedeværelse, der imødekommer dine behov.

En del af EPS-Branchen

Vi er stor aktør i branchen, og derfor sidder vi naturligvis med ved bordet, når der skal snakkes om politiske tiltag og spørgsmål vedr. miljø og sikkerhed. Vi er medlem af Plastindustrien, som er et bredt samarbejde mellem alle aktører i plastbranchen. Ligeledes er vi medlem af EPS-Branchen – en del af plastindustrien, hvor vi har et godt og konstruktivt samarbejde med vores nærmeste "kon-kollegaer" om at fremme kommunikation omkring de mange miljømæssige fordele, der findes i materialet EPS. Herudover har vi i mange år været medlem af Varmeisoleringsforeningen – VIF.

Vi har desuden investeret vores arbejde og tilstedeværelse i relevante nationale og europæiske brancheforeninger såsom EUMEPS og Plastics Europe.

Vores vision og mission

Protecting people and goods for a better everyday. Vores vision er at tage ansvar og tilpasse vores forretning til morgendagens forventninger.

To create value by offering sustainable packaging, components and insulation solutions in innovative and efficient ways. Bæredygtighed er vores strategiske drivkraft. Ved at kombinere teknologi og innovation med produktions- og drifts-knowhow, vil vi udvikle nye bæredygtige løsninger.

Vores fire kerneværdier

Responsible, proud, stable and care for quality. Tilsammen former vores kerneværdier vores virksomhed, hvordan vi tænker, innoverer og producerer.

Vores strategiske prioriteter

Innovation i søgen efter mere bæredygtige materialer, produkter, løsninger og produktionsprocesser.

En cirkulær økonomi der sigter mod at være den mest bæredygtige leverandør af emballage, komponenter og isoleringsløsninger. Ved at kontrollere hele værdikæden, kan vi lukke det cirkulære loop.

Lønsom vækst gennem organiske initiativer og M&A-muligheder.

Læs mere om BEWI her.