Jackon - Lette løsninger for et bedre miljø!

Jackofoam® og Jackopor® kan genanvendes, hvilket gør, at affaldsproblemer undgås. Ved produktion af Jackofoam® og Jackopor® genanvendes alt spild fra produktionen. 

Jackofoam® var verdens første kommercielt tilgængelige isoleringsplade af ekstruderet polystyren med en stor andel af recirkuleret materiale og kaldes ofte ”miljøpladen”. 

Jackofoam® og Jackopor® er organiske produkter og dermed brandbare. Forbrændingsprodukterne består af vanddamp, sod og kuldioxid (CO2). Ved ufuldstændig forbrænding dannes der også kulilte (CO). 

Jackon arbejder kontinuerligt med at udvikle mere miljøvenlige produkter. Ved produktion af Jackofoam® har vi erstattet og reduceret drivhusgasser med alternative stoffer, som har lav eller ingen påvirkning på drivhuseffekten. Jackopor® produceres helt uden skadelige drivhusgasser. Der bruges ikke skadelige flammehæmmere (HBCD) eller ozon-nedbrydende stoffer i Jackons produkter. Tests viser, at der udvikles færre giftige gasser ved forbrænding af polystyren end ved forbrænding af træbaserede produkter.

Ved brug af Jackofoam® og Jackopor® som bygningsisolering spares energi og dermed reduceres udslippet af drivhusgasser. Det er godt for økonomien og for miljøet! Hvert kilo olie som forædles til Jackofoam® eller Jackopor® giver i gennemsnit en besparelse på 200 kilo olie i reduceret energibehov, beregnet i en tidsperiode over 50 år.

Vi har udarbejdet EPD (Environmental Product Declaration). For at kunne opfylde kravene til en EPD skal man kunne levere data, der belyser et produkts miljøegenskaber. 

 Derudover er vi, via vores medlemsskab i Plastindustriens EPS sektion, også med i en genanvendelsesordning for kasserede EPS-emballager. Ordningen finansieres af EPS-producenterne og råvareleverandørerne i fællesskab.

Genbrugskoden for polystyren