Bygg

Omkring 350.000 husstande i Danmark har for høje grænseværdier af radon. Den skadelige gas trænger ind gennem revner og sprækker, og derfor giver det god mening at sikre boligen med en radonplade og -dug. Ikke kun når ved nybyggeri, men også når der skal energioptimeres.

Radon er en kræftfremkaldende luftart, der forekommer naturligt og dannes i undergrunden. En stor landsdækkende undersøgelse i Danmark viste, at ca. 350.000 boliger har et radonniveau, der kommer over den anbefalede grænse på 100 Bq/m³.

Martin BendixIfølge Bygningsreglementet er det i dag et krav, at denne grænseværdi ikke overskrides ved nybyggeri, tilbygning, ombygninger eller ændret anvendelse af boligen. Men det giver også god mening at radonsikre – selv ved mindre renoveringer.

”Mange glemmer at tætne for radon i forbindelse med energioptimering af klimaskærmen over terræn (facade og tag). Når huset bliver tæt, stiger mængden af radon, medmindre man sikrer boligen med en radonplade, en -dug eller tilsvarende effektive tiltag. Derfor er en radonmåling foretaget før renovering af boligen ikke nødvendigvis retningsvisende for radonindholdet efter renovering,” forklarer Martin Bendix, der er projektrådgiver hos Jackon, som er en af Europas ledende producenter af isolering og byggesystemer til byggebranchen og anden industri. 

Lær mer: Webinar Radonsikring i byggeprojekter, krav og konsekvenser

Hold radon ude af boligen

Den bedste løsning for at reducere radon er et radonsug, der kombineres med andre løsninger fx Jackon Radon Solution, som består af radondug, lim og butyltape til samling af underlaget, fleksibel tape og manchetter samt tætningsmasse til kabler og rør. Dugen kan med fordel monteres i kombination med Jackon Radonplade (sugplade).

Jackon Radonplade og Jackon Super EPS isoleringsdekke renoveringsprojektJackon radonplade og radon connect renovering RondeRadonpladen, der kan bygges ind ved de større renoveringer, vender radonstrømmen eller anden jordforurening, så denne bortventileres via aftrækskanaler. Den optimale løsning fås ved at kombinere Radonpladen med et aktivt radonsug. Jackon Connect sikrer korrekt placering og optimal forbindelse imellem aftræksrør og Jackon Radonplade.

 

 

”Skal man i gang med en mindre renovering af boligen, anbefaler vi at have fokus på at tætne konstruktionerne mod terrænet. Her kan en radondug blokere for, at radon siver ind i boligen,” siger Martin Bendix.

Læs mere om radon og radonsikring her

______________________________________________________________________________

Som tommelfingerregel anbefaler myndighederne følgende:

  • Ligger radonniveauet i din bolig under Bygningsreglementets krav for nye huse på 100 Bq/m³, behøver du ikke foretage dig noget. Dog anbefales det altid at tilstræbe så lavt niveau som mulig, da der ikke findes en nedre grænse for, hvornår radon er skadeligt.
  • Ligger radonniveauet mellem 100-200 Bq/m³, bør du sætte ind med enkle tiltag for at begrænse niveauet – eksempelvis tætning mod terræn eller bedre ventilation.
  • Er radonniveauet i din bolig over 200 Bq/m³, bør du sætte ind med mere omfattende forbedringer – et eksempel på dette kan være radonsug. Kilde: www.bolius.dk