Allment

Byggebranchen mangler grundlæggende information om sikker og bygbar radonsikring både blandt udførende og projekterede. Dette erfarer isoleringsproducenten Jackon Danmark A/S, som påtager sig ansvaret for korrekt og nødvendig oplysning.

Martin Bendix

- Den manglende viden på området betyder, at radon florerer i vores bygningsmasse som en økonomisk og sundhedsmæssig tikkende bombe. Yderligere udfordres vidensniveauet i branchen af, at der eksisterer en lang række misforståelser på området, siger Martin Bendix, projektrådgiver hos Jackon Danmark A/S.

Som en af de førende leverandører af radonsikring i Danmark har Jackon opbygget kvalificeret viden om radons påvirkning af indeklima og sundhed samt løsninger, der sikrer mod indtrængning. Af Bygningsreglementet §332 fremgår krav til et maksimalt radonindhold i indeklimaet på 100 Bq/m3 for byggeri, hvor personer opholder sig. Dette krav, som har været gældende siden 2010, skal være opretholdt i hele bygningens levetid.

 

 

Bliv ekspert i radonsikring og undgå omkostningstunge fejl, se webinar: Radonsikring i byggeprojekter, krav og konsekvenser

Vores bygninger agerer som radonstøvsugere

Radon trænger ind i vores boliger via revner og sprækker pga. den trykforskel, der er inde i boligen og under boligen. Det betyder, at vores bygninger fungerer som en radonstøvsuger. Radon sætter sig på mikropartikler såsom støv og røg. Når først partiklerne er nået ned i lungerne, udgiver de radioaktiv stråling, der senere kan forårsage lungekræft.

Det foreskrives, at man radonsikrer en bygning ved enten tætning eller trykudligning. Jackon anbefaler, at begge metoder anvendes, da virksomheden ser mange eksempler på, at særligt de tyndere radonfolier dugen enten fejlmonteres eller går i stykker, mens byggearbejdet pågår.


Til tætning mod radon anbefaler Jackon, Jackon Radon Solution, som er en totalløsning indeholdende en slidstræk foliemembran (radondug) med tilbehør.

Jackon Radon solution se mer

Til trykudligning anbefaler Jackon, Jackon Radon Plade og Jackon Radon Connect, som den absolut mest effektive løsning, fordi den aktivt trækker radon ud af bygningen. Samtidig er den bygbar og nem at lægge.

Jackon radonplade og radon connect se mer

 

- Der kan opstå udfordringer med sikringen af radondugen, når der er forskellige faggrupper inde over et projekt. VVS’eren kan komme til at lave huller i anlægsentreprenørens radonsikring uvidende om, at dette lukker radon ind i bygningen. Det kan også forekomme, at elektrikeren laver huller i dugen, når der føres el og efterfølgende glemmer at tætne den. Vi ser også eksempler på, at nogle skærer huller i dugen, hvis der er kommet vand på den for at lukke vandet ud og glemmer at tætne den. Det er derfor en udsat foranstaltning, hvor det ret sent i byggeprocessen kan gå helt galt, fortæller Martin Bendix.

Han fortsætter:

- Vi anbefaler altid at etablere et suglag med Jackon Radon Plade og Jackon Radon Connect, som en ekstra foranstaltning og garanti for, at radonniveauet altid kan nedbringes. Løsningen er bygbar og effektiv. Jackon Radon Connect sikrer samtidig korrekt placering af aftræksrøret, fortæller Martin Bendix.

Jackon radondug kommer med en systemgaranti på 50 år ved korrekt montering. Radonspærren er testet af SINTEF, der sætter strenge krav til robusthed af materialet.

Jackon radon barrier og radonplade pa nybyg crop

Jackon Radon Solution med radondug i robust kvalitetEffekten af Jackon Radon Plade er eftervist af SBi. Levetiden for radonpladen i EPS er 60 år iht. Jackons EPD. Korrekt indbygget EPS forventes at have samme levetid som den bygningsdel, det indbygges i.

- Vi har en komplet testet løsning til både tætning af huset mod undergrunden og til etablering af aktivt suglag. Jackons radondug er lavet i en robust kvalitet. Entreprenøren har dermed nemmere ved at arbejde med den og skal ikke være nervøs for, at den umiddelbart går i stykker, siger Torben Sørensen, salgschef hos Jackon Danmark A/S.

- Radondugen kan i sig selv være nok, men kommer der brud eller fejl i monteringenngen, giver Jackon Radon Plade og Jackon Radon Connect en ekstra trykghed. Vi anbefaler derfor altid disse løsninger sammen, men at man som minimum altid benytter radonpladen. Med suglaget kan man efterregulere, hvis der bliver for høje koncentrationer af radon i indeklimaet, tilføjer Torben.

Aktivt suglag med Jackon Radon Plade og Jackon Radon Connect

Jackon Radon Connect sikker korrekt placering mellem radonplade og aftræksrøret

Har du råd til IKKE at radonsikre?

Flere og flere bliver oplyste om, hvad radon er, og hvordan det påvirker vores helbred, og flere ved, at man nemt og billigt kan få lavet en måling af radonindholdet i indeklimaet. Hvis det viser sig, at radonniveauet overskrider Bygningsreglementets grænseværdi på 100 Bq/m³, vil man skubbe ansvaret bagud til dem, der har bygget bygningen. I bedste tilfælde vil det koste det dobbelte af, hvad en radonløsning fra start af ville have kostet og i værste fald 10-20 gange mere.

- Den der er står med ansvaret for byggeriet løber en stor økonomisk risiko ved enten at undlade radonsikringen eller ved at udføre radonsikring, der er bygget forkert. Sker det, står man med en tikkende bombe, som man kan blive stillet til ansvar for om ét, fem eller ti år. I byggebranchen florerer der en række misforståelser om radonsikring, siger Martin.

- Mange tror, at et solidt betondæk er nok til at radonsikre en bygning, men er uvidende om de krav, der skal overholdes. Jackons erfaring er, at de fleste entreprenører overholder tre ud af fire krav til dette. Som regel overholdes krav til tykkelsen, styrken og til revnearmering i betondæk. Sjældent overholdes SBi’s anbefalingkrav om feltstørrelser på 25-30 m2 med dilatationsfuger og membran i alle feltsamlinger. Det er endnu ikke er lykkedes os at finde et projekt, der overholder denne anbefaling, så svindrevner undgås, slutter Martin Bendix.

DK knap radon3