Bygg

Den dag i dag bygges der boliger uden korrekt og lovpligtig radonsikring, og det kan både blive et sundhedsfarligt og dyrt valg. At tænke og bygge radonsikring ind helt fra starten i projekteringen er en nødvendig og naturlig del af alle byggeprojekter.

Radon, hedder grundstof nr. 86 i det periodiske system. En usynlig, men radioaktiv ædelgas i undergrunden, der kan få alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for beboerne i bl.a. enfamiliehuse, række- eller kædehuse. En forhøjet koncentration af Radon øger risikoen for udvikling af bl.a. lungekræft. Radon skal med andre ord tages alvorligt. Det er der heldigvis råd for, hvis man vel at mærke handler med rettidig omhu:

-Vores svar er kort og godt: Tag radonsikringen med allerede i projekteringen. Læg radonpladen ind først, før isoleringen. Man kan ikke gøre det om senere. Og hvis det ikke sker, kan det blive en meget, meget dyr affære, for det fremgår sort på hvidt af Bygningsreglementet som et ufravigeligt krav. Problemet er bare, at det mange steder stadig bliver opfattet som en frivillig anbefaling, og at der generelt ikke bliver foretaget målinger, fordi målinger i sig selv ikke er et krav, siger Martin Bendix, projektrådgiver hos Jackon Danmark.

Læs mer: Radonsikring med Jackon Radondug og tilbehør i Jackon Radon Solution

Læs også: Radonsikring med radonplade og Jackon Radon Connect

Jackon Radon connect pa radonplade2 blackwhiteRisikable myter om radonsikring

Det nuværende krav til grænseværdien for radonindhold blev gældende allerede med Bygningsreglementet 2010, og at der grundlæggende er to måder at radonsikre på: enten ved at bygge helt tæt og/eller ved at ventilere ud. Hvis man skal vælge, er en radonplade uomgængelig, mens dugen, en radonspærre og lign., kan være et fornuftigt valg, der også har sine vigtige funktionaliteter og positive effekter på indeluften.

- Der er fortsat myter omkring radonsikring, bl.a. at betondækket er radontæt.Siger Martin.

Det gælder bare ikke altid i praksis ifølge SBI 233, kun såfremt feltstørrelsen overholder 25-30 m2. Der er lavet testundersøgelser af nybyggeri, der viste, at 8 ud af 16 boliger havde et radonindhold over grænseværdien på 100 Bq/m³. Sundhedsstyrelsens Radonkort indikerer de geografiske variationer af radonindhold i landets undergrund, men det har bare vist sig, at der kan være store forskelle på radonniveauet også helt lokalt f.eks. mellem to nabogrunde – eller endda inden for samme matrikel.

Jackon Radonplade og Super EPS paller- Vores klare anbefaling er at lægge en radonplade ned på alle projekter helt fra start og før isoleringen. Så har man også reguleringsmulighed senere hen i hele byggeriets levetid, siger Martin, og uddyber:

- I modsat fald kan det blive rigtig dyrt. Vores radonsikring koster typisk omkring kr. 10.000 fra start for et enfamiliehus på ca. 100 m², mens der er eksempler på, at det kan koste op til en halv million kr. at radonsikre ordentligt sidenhen. Mangelfuld radonsikring skyldes desværre nok prisen. Selv om det er en lille investering i forhold til så meget andet omkring byggeri og boliger, så kan det stadig være afgørende for, om entreprenøren får opgaven. Manglende eller dårlig radonsikring fra start sker stadig. Og det er altså risikabelt. Når kravet om radonmålinger kommer, så vil det potentielt kunne betyde alvorlige økonomiske konsekvenser, anfører Martin.

Bedre helbred og økonomi med radonsikring

Et andet aspekt er omvendt, at en god radonsikring kan øge boligens værdi, mens en mangelfuld sikring kan have store økonomiske konsekvenser. En lang række nyopførte boliger udføres med en radonsikring baseret på forældede byggetraditioner og mangelfuld viden. Hvis en entreprenør opfører boliger uden tilstrækkelig radonsikring, og grænseværdien efterfølgende viser sig at ligge over de 100 Bq/m³, så er det i princippet bygherren, som kan videreføre ansvaret til entreprenøren, der i op til fem år efter afleveringen hænger på den store ekstraregning. Dertil kommer, at de færreste rent æstetisk vil være tilfredse med synlige rør, anlæg og konstruktionsændringer i deres nye bolig.

- Rent sundhedsmæssigt er der større risiko for at udvikle lungekræft, jo mere Radon der er i luften og jo længere tid, man opholder sig i boligen. Det kan tage lang tid – fra 10-40 år – fra påvirkningens start til sygdommen konstateres. I dag er mange børnefamilier også blevet mere opmærksomme på, om der er et fornuftigt radonniveau i ens nye bolig. Her vil det være fordelagtigt at få foretaget en radonmåling i fyringssæsonen fra oktober til april, som typisk koster omkring kr. 1.000 afhængigt af antallet af rum. Undersøgelser fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse påpeger nemlig, at Radon er den vigtigste årsag til lungekræft blandt ikke-rygere og er mulig årsag til akut lymfatisk leukæmi, som er den hyppigste årsag til kræft hos børn. Derudover er Radon mistænkt årsag til en række andre lidelser, herunder lungefibrose og multipel sklerose. Talmæssigt er Radon faktisk en større dræber end brand og trafik til sammen.

Nyhed – Jackon Radon Connect

Som en kontrast til de mangelfulde og forældede radonsikringer, der både kan have store helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser, tilbyder vi komplette og tætte radonløsninger med reguleringsmulighed – inkl. bl.a. radondug, lim, butyltape til samling af underlaget, fleksibeltape, manchetter og tætningsmasse til kabler og rør. Dugen kan monteres i tillæg til Jackon Radonplade, som er en formstøbt sugplade med smalle luftkanaler, der indbygges under nederste lag EPS-isolering i terrændækket og som er et must i moderne radonsikring for at skabe et sikkert suglag mod Radon. En Jackon Radonplade udlægges direkte på bæredygtigt og afrettet underlag, og derefter kan man som normalt udlægge Jackopor eller Jackon Super EPS gulvisolering.

Jackon Radon ConnectEt eksempel på en fordelagtig produktnyhed i forbindelse med radonsikring er den såkaldte Jackon Radon Connect. Den monteres umiddelbart ovenpå radonpladens knopper, alt efter hvor placeringen af aftræk ønskes. Jackon Radon Connect giver de fordele, at den sikrer korrekt placering og en optimal forbindelse mellem aftræksrør og radonpladen – og supplerer dermed en god, lovpligtig og korrekt radonsikring uden risiko for forhøjet radonniveau med store helbredsmæssige og økonomiske risici til følge.

 

Jackon Radon connect pa radonplade2 blackwhite