Alle danske boliger skal være lovlige, sikre og sunde i henhold til Bygningsreglementet § 332. Kravet til radonindholdet i indeluften for bygninger er omfattet af BR18.

Som en af de førende leverandører af radonsikring i Danmark har Jackon opbygget kvalificeret viden om radons påvirkning af indeklima og sundhed samt sikring deraf. Jackon har gennem mange år i byggebranchen erfaret, at korrekt og nødvendig oplysning om radon er mangelfuld også på uddannelser.

Jackon har iværksat en række aktiviteter, der har til formål at oplyse alle led i byggebranchen om korrekt og bygbar radonsikring, lovgivning og de samfunds- og sundhedsmæssige udfordringer vi har med radonforurening i boliger.

Læs mere om vores oplysningstrategi i brochuren.

Jackon Danmark Radon oplysningstrategi forside [PDF, 369 KB]