Ingen eksisterende alternativer

Det er et udtalt mål at mængden madspild på verdensbasis må reduceres. Emballage­produkter i EPS har en række fordele som bidrager til dette. Med sin unikke isoleringsevne, hygiejne, kvalitet og miljøvenlighed findes der ingen eksisterende produkter med tilsvarende gode egenskaber, som kan erstatte EPS som fødevareemballage.

Som emballage til fødevarer er EPS altså unikt. Fiskekasser i EPS er stærke, vejer lidt, lette at håndtere og udnytter tilgængelig cargoplads på en fremragende måde – samtidig med fisken holder sig frisk og delikat helt frem til modtageren.

Fiskekasser er ekstremt lette i vægt, netop fordi de består af 98% luft. I tillæg til at de isolerer bedre end de fleste andre materialer, er den lette vægt væsentlig for at miljøbelastningen i forbindelse med transport skal være minimal. Kasserne er lette at stable, og det betyder at kapaciteten kan udnyttes til fulde. Fordi kasserne kan recirkuleres og genbruges hvor som helst, er der ikke behov for returtransport.

EPS-branchen har i længere tid været fokuseret på at etablere produktionssteder til fiskekasser i nærheden af opdrætsanlæggene. Jackon har gjort dette længe, vi har fabrikker i nærheden af store aktører langs norskekysten. Samtidig er vi pionerer på området – med vores nye fiskekassefabrikk i Hirtshals. Her udnyttes moderne teknologi optimalt – og vejen fra havet via slagteri, kassefabrik og til landevejen har aldrig været kortere – før frisk og delikat fisk havner hos konsumenten på bestemmelsesstedet.

Fiskekasser og anden EPS-emballage er 100% recirkulerbart. Med velfungerende, etablerede genindvindingsrutiner kan materialet i sin helhed indgå i produktionen af nye produkter. Vigtigst i denne sammenhæng er et godt system hos eller i nærheden af modtageren. Store aktører vil kunne drage både økonomiske og logistikmæssige fordele af anskaffelse af en komprimator som kan reducere volumen af EPS-emballagen til en brøkdel, før det sendes videre eller hentes til genindvinding.