Udnytter de miljøvenlige egenskaber

En stor del af BEWI's produkter bruges indenfor byggeri- og anlægsbranchen. Dette indebærer at vores produkter bliver gravet ned, indbygget eller indstøbt. Dermed kan de ikke komme på afveje og forurene miljøet – såfremt de bliver håndteret rigtigt. På byggepladsen anbefaler vi at sikre produkterne, så at de ikke skades eller blæser bort i vinden. Ved behov for tilskæring vil brug af glødetråd eller varmekniv give et renere snit og forhindre at materialet rives op og spredes i naturen. Afskårne stykker sorteres i sække som leveres til genindvinding.

EPS og XPS har ekstremt lav evne til at absorbere vand og kan ikke rådne. Materialet holder sig enestående godt over tid, og det afgiver ikke stoffer til hverken jord eller vand. Produkterne har ekstremt lang holdbarhed og reducerer derved behovet for udskiftning – noget som ville været sløseri med vigtige ressourcer.

EPS og XPS har enestående isolerende egenskaber som gør materialet til et førstevalg for mange anvendelser indenfor byggeri og anlæg. Materialet reducerer CO2-ucslip med op til 50%, noget som gør at det mere end udligner sit lille karbonaftryk og giver maksimalt udbytte af minimal ressourceforbrug.

Opvarmning og afkøling af bygninger står for rundt regnet halvdelen af Europas samlede energiforbrug. Eftersom EPS er et meget effektivt varmeisolerende materiale, kan det også bidrage væsentlig til at brugen af fossilt brændstof til disse formål reduceres. Dette vil igen føre til en reduktion i udslip af SO2 og SO3, som er væsentlige bidragsydere til sur nedbør.