BEWIhar defineret en klar koncernstrategi i arbejdet med miljøvenlig produktion og håndtering af vores produkter, og arbejder målrettet for at være en del af løsningen på den globale udfordring, som omhandler brug af plastprodukter:

  • Cirkulær økonomi er højt prioriteret i alle dele af organisationen og er forankret i ledelsens strategi på koncern niveau.
  • Vi har intensiveret vores arbejde og tilstedeværelse i relevante brancheforeninger. Dette gælder i de enkelte lande, men vi deltager også i europæiske foreninger som Plastics Europe, EUMEPS og EXIBA.
  • Kortsigtede mål og tiltag omfatter kortlægning af produkter og emballering med tanke på bæredygtighed, øget brug af recirkuleret materiale i produkterne og reduktion af udslip/spild fra produktion og ved håndtering af produkter.

Kortsigtede tiltag betyder i praksis målrettet arbejde på den enkelte fabrik. Nogen tiltag er enkle at indføre, som finmaskede hegn rundtom fabrikken, og forsvarlig sikring af produkter på udelageret. Andre tiltag er mere komplicerede og tidkrævende at implementere. På nogen af vores fabrikker er der installeret finmaskede filtre i afløb og dræn samt rutiner for tømning og rengøring af disse filtre. EPS kugler og fragmenter som bliver skilt ud fra afløbsvand og regnvand, kildesorteres separat for at kunne måle effekten af disse tiltag.

Vi har også initieret egne projekter for at minimere udslip fra produktionen. Eftersom der ikke eksisterede nogen standardløsning for at separere EPS-fragmenter fra maskinernes dampudslip har vores egne teknikere udviklet et integreret, selvrensende «plug and play» nul-udslips-filter til støbemaskinerne, som nu testes på flere af vores produktionsanlæg.

I Danmark er Jackon aktivt deltagende i EPS-foreningen, som arbejder for øget kompetence omkring EPS - både når det gælder brugsområder og materialets egenskaber i en cirkulær økonomi. Der arbejdes med konkrete tiltag for at øge indsamling og genindvinding:

  • Forbedring af rutiner for indsamling af EPS
  • Komprimator hos storbrugere
  • Etablere modtagelsessystemer på kommunale miljøstationer
  • Information til husholdningerne om håndtering af EPS
  • Rutiner for indsamling af afskåret EPS fra byggeplads (ved nybyggeri)
  • Rutiner for genbrug af produkter fra byggeplads