BEWI i et miljøperspektiv

BEWI's produkter er lavet af ekstruderet (XPS) eller ekspanderet (EPS) polystyren – Jackofoam® og Jackopor®. Dette er et bearbejdet olieprodukt, som består af 98% luft og er 100% recirkulerbart.

Brug af EPS og XPS som bygningsisolering giver betydelig energi- og ressourcesbesparelser og reducerer dermed udslip af drivhusgasser. Produkterne kan genindvindes, hvilket gør at man undgår affaldsproblemer – og hos Jackon genindvindes spild og tab fra produktionen til nyt råstof og nye produkter. Jackofoam® (XPS) kom på markedet i midten af 1980'erne, og Jackon var den første producent, som senere producerede verdens første freon-frie kommercielt tilgængelige isoleringsplade af ekstruderet polystyren.

BEWI arbejder kontinuerligt med at udvikle mere miljøvenlige produkter. Ved produktion af Jackofoam® (XPS) har vi erstattet og reduceret drivhusgasser som påvirker den globale drivhuseffekt (måles i GWP) med stoffer som har lav eller nul GWP-værdi.
Jackopor® (EPS) produceres helt uden skadelige drivhusgasser. Der bruges heller ikke skadelige flammehæmmere (HBCD) eller ozon-nedbrydende stoffer i BEWI's produkter.

Vi har udarbejdet EPD (Environmental Product Declaration) - et dokument som opsummerer miljøprofilen til et produkt - for Jackopor® (EPS), Jackon Super EPS®, Jackoboard® og Jackofoam® (XPS). Alle vores produkter som er lavet af og med ekspanderet eller ekstruderet polystyren kan bruges i BREEAM NOR certificerede byggeri, eftersom produkterne ikke indeholder miljøgifte som fremgår af A20 listen. 

Recirkulering: Vi lever af lånt olie

Olien som benyttes i EPS- og XPS-produktion har flerbrugsværdi. Vi kan sige at BEWI's produkter består af «lånt» råolie som gør nytte også udover produktets egen levetid:

  • Først lånes olien til at fremstille beskyttende emballage og energibesparende isoleringsmateriale
  • Derefter genbruges EPS og XPS flere gange til samme formål
  • Til slut genindvindes EPS og XPS i produktion af andre plastprodukter

EPS og XPS genbruges i produktionen af nye EPS- og XPS-produkter. Omsmeltet kan den også benyttes til produktion af andre plastprodukter, f.eks. havemøbler og blomsterkasser. EPS og XPS er brandbare, ved forbrænding frigives vanddamp, sod og karbondioksid (CO2). Branchen har som mål at øge genindvindingsgraden hvert år. I områder eller situationer, hvor genindvinding ikke er mulig, kan brugt EPS og XPS leveres til affaldsforbrænding, og dermed indgå som energibærer i fjernvarmeanlæg.

EPS og XPS er eftertragtede produkter til recirkulering. Ved brug af komprimatorer og genindvindingsteknologi skabes nyt, værdifuldt råstof, som produscenter af plastprodukter bruger i ny produktion. EPS og XPS på afveie er værdifulde ressourcer på afveie – derfor bør alle have interessere i at levere den «lånte» olie tilbage, så den kan bruges på ny. Når materialet håndteres rigtig og ikke havner i naturen, er EPS og XPS værdifulde ressourcer som bidrager til at reducere madsspild, energiforbrug og udslip fra transport og pt. eksisterer der ingen andre materialer med tilsvarende egenskaber.

Teknologien for recirkulering er  tilgængelig. Brugt EPS og XPS er  værdifuldt. Med tilrettelægning og indsats fra både producenter, forhandlere og forbrugere, affaldsmodtagelse og kommuner vil recirkuleringen komme til at fungere endnu bedre. Sammen kan vi udnytte materialets miljøvenlige egenskaber maksimalt, og – optimalt set – eliminere miljøskadelig håndtering af EPS. Indsatsen fra os producenter er vigtig – og vi hos BEWI er bevidst om vores rolle og vores store ansvar. Vi er stolte af vores produkter og den indsats vi gør, for miljøet – og for fremtiden.


Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde i 2021:

Vart baerekraftsarbeid forside [PDF, 3 MB]